> > Doman Gallery Logo | لوگو گالری دومان

لوگو گالری دومان | Doman Gallery Logo

لوگو گالری دومان

لوگو گالری دومان یک گالری هنری واقع در شهر تهران است. دومان یک نام زیبای دخترانه ترکی است که به معنی “مه غلیظ، طوفان” می باشد. در قدیم دودمان بوده است و به مرور تغییر شکل یافته و به دومان تبدیل شده است. انتخاب این اسم توسط کارفرما به دلیل غیر از فعالیت وی ربط داشته و بر گرفته از اسم یکی از عزیزان و بستگان ایشان بود. 
طراحی لوگو گالری دومان
یک چالش خاص برای ما بود زیرا کارفرما اسرار بر استفاده از تایپ فارسی در لوگو بود و نیاز به المان های ایرانی در این لوگو داشت. و بنا به نظر کارفرما استفاده از مفهوم اصلی کلمه در طراحی لوگو نیاز نبود. 


طراحی و مفهوم لوگو گالری دومان

در طراحی لوگو گالری سعی بر این داشتیم که بنا به خواست کارفرما و مشتری طراحی لوگو سعی بر استفاده از یک تایپوگرافی لوگو خوانا و ایرانی داشتیم. پس از کمی تحقیق و شروع به اتود زدن لوگو به یک ترکیب نوشته برای لوگو رسیدیم . تایپوگرافی استفاده شده در این لوگو در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد ولیکن دارای چندین مفهوم مرتبط با فعالیت و هویت ایرانی دارد. نوشته اصلی لوگو برگرفته از خط کوفی اسلامی است که در قالب فرم مربع که یکی از ۳ شکل اصلی ترسیم و طراحی است قرارگرفته شده است. استفاده از دو المان سنتی ایرانی در دو طرف تایپوگرافی لوگو نشان از هویت ایرانی و همچنین نماد رنگ و جوهر می باشد.که اشاره به مفهوم کاری این گالری هنری دارد.


مفهوم رنگ لوگو گالری دومان

رنگ بندی لوگو گالری دومان با توجه به موضوع فعالیت این گالری انتخاب شد. در مرحله اول انتخاب رنگ سعی بر این بود که رنگ انتخابی لوگو رنگی خاص و منحصر به فرد باشد. از طرفی سعی داشتیم با انتخاب رنگ مناسب لوگو گالری دومان نشانی از قدرت و اصالت باشد. از قدیم بنفش به عنوان یک رنگ سلطنتی در نظر گرفته می شود، رنگ بنفش رنگ سلطنتی سزار بود.بنفش نماد شجاعت است. رنگ بنفش در مصر و در دین مسیحیت به عنوان رنگ مقدس که نماد فضیلت و ایمان است در نظر گرفته می شود. از طرفی به صورت پیشنهادی در بخشی از طراحی لوگو سعی کردیم رنگ اوکر را به نمایش بگذاریم.که نشان و نمادی از لوکس بودن در طراحی لوگو باشد.

Doman Gallery Logo
طراحی لوگو
طراحی لوگو گالری دومان
طراحی حرفه ای لوگو
هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد