رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر روز گرافیک

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1399/05/02
  • 2020: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-poster-Design-Word-Graphic-Design طراحی‌پوستر - رامین‌رافعی
طراحی پوستر روز گرافیک
با توجه به اینکه غذای روح هر هنرمند و طراحی خلق اثر است، از المان های رشته گرافیک به صورتی که نشان دهنده این مفهوم باشد استفاده شده است. 
پوستر مورد نظر در نمایشگاه بین المللی پوستر مکزیک منتشر شد و پس از آن همین پوستر با کمی تغییرات در سال ۱۴۰۱ برای دانشگاه سپهر اصفهان استفاده گردید.