رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر موسیقی

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1400/10/22
  • 2022: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Iranian-Music-Poster-Design-Ramin-Rafeei

طراحی پوستر موسیقی ایرانی

این پوستر یک از پوستر های دعوت به جلسه دفاع است . در طراحی این پوستر از المان خطی یک نوازنده ساز ستار استفاده شده که در یک قاب برگرفته شده از بناهای سنتی قرار دارد.

اطلاعات پوستر در زیر کار قرار گرفته و تایتل اصلی پوستر در بخش اصلی یعنی تصویر ترکیب شده است. 

در نقاط دیگر این پوستر نیز از نقوش سنتی استفاده شده که نمادی از اصالت است.