رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر صلح

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1400/01/05
  • 2021: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-poster-Design-peace پوستر صلح
طراحی پوستر صلح. 
 جنگ ها همیشه باعث مرگ بسیاری از مردم خواهند شد.

در طراحی این پوستر سعی شده با استفاده از ترکیب کبوتر سفید که نماد صلح است و یک نارنجنگ دستی که نماد جنگ است به یک هویت تصویری و شک بصری دست پیدا کنیم. در این پوستر کبوتر در درون یک نارنجنک جنگی لانه کرده که نشانی از آرامش و استفاده متفاوت از این ابزار جنگی است.