رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر تئاتر پیروزی بر جنگ

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1400/12/13
  • 2022: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-PosterDesigner-Theater-War
طراحی پوستر تئاتر پیروزی بر جنگ

پیروزی بر جنگ تئاتری است که در سال ۱۳۹۰ در قلب تهران برگزار شد.

در طراحی پوستر پیروزی بر جنگ المان دست ها به هم متصل شده است، که یک دست نماد پیروزی را نشان می دهد و دیگری نشانی از مرگ است . 

تایپوگرافی پوستر نیز در زیر کار با رنگ قرمز (خون) قرار گرفته شده که نمادی از موضوع پوستر باشد.