رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی جلد کتاب

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1401/8/11
  • 2022: History
  • دسته بندی: کتاب
  • BookDesign: Grouping
  • سفارش دهنده: فروغ اطهری بروجنی

طراحی جلد کتاب چشم هایت گفت

این کتاب نوشته فروغ اطهری بروجنی با نام چشم هایت گفت، مجموعه شعرهای با مضمون عاشقانه است. 

در طراحی جلد این کتاب با توجه به نام کتاب از المان چشم استفاده شده است. نکته مهم در طراحی جلد این کتاب این است که چشم ها گاه بسته و گاه باز است اما در مجموع دو چشم باز است که نشان از مخاطب خاصی است. تایپوگرافی جلد کتاب چشم هایت گفت به صورت متمرکز و در سمت چپ کتاب طراحی شده تا تمرکز از روی تصویر گرفته نشود.