رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر روز کتاب

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1388/05/10
  • 2009: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-poster-Design-book-poster

طراحی پوستر کتاب.

این پوستر برای نمایشگاه دعوتی پوستر چین طراحی شد. هدف از طراحی این پوستر وابستگی و تشویق به کتابخوانی بود.

پوستر کتاب با شعار کتاب می تواند خانه شما باشد. اشاره به نقطه آرامش و امن کتاب خوانی برای آن دسته از کتاب دوستان است.