رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر موسیقی

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1400/10/22
  • 2022: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-poster-Design-iranian-poster-music-پوستر-موسیقی - پوستر موسیقی سنتی

طراحی پوستر موسیقی

این پوستر یک از پوستر های دعوت به جلسه دفاع است . در طراحی این پوستر از المان خطی یک نوازنده ساز کمانچه استفاده شده که در یک قاب برگرفته شده از بناهای سنتی قرار دارد. 

در نقاط دیگر این پوستر نیز از نقوش سنتی استفاده شده که نمادی از اصالت است.