رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر فراخوان طراحی پوستر سروچمان

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1401/05/28
  • 2022: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping
Ramin-Rafeei-poster-Design-Sarvechaman-mohammadreza-shajariyan

طراحی پوستر فراخوان طراحی سروچمان.

سفارش این پوستر برای فراخوان طراحی پوستر استاد محمدرضا شجریان بود که توسط گروه هنری هاویر به من پیشنهاد شد، با توجه به اهمیت موضوع پوستر با استفاده ازتکنیک دیجیتال پینتینگ سعی بر این شد تصویری خسرو آواز ایران دراین پوستر استفاده شود. و اطلاعات در زیر این پوستر قرار بگیرد.