رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی
رامین رافعی

گرافیست Graphic Designer

طراح لوگو logo Designer

فریلنسر freelancer

طراح پوستر Poster Designer

طراحی پوستر زندگی

  • صاحب اثر: رامین‌رامین
  • Ramin Rafeei: Author
  • تاریخ: 1400/07/22
  • 2021: History
  • دسته بندی: پوستر
  • poster: Grouping

طراحی پوستر ما زندگی میکنیم.

این پوستر در دوران کرونا طراحی شد. هدف از طراحی این پوستر همبستگی کادر درمان و نجات زندگی ها بود. 

پوستر ما زندگی میکنیم با شعار ما زندگی میکنیم چون شما در بیمارستان ها هستید نمادی از اتحاد و همبستگی بود که مورد استقبال کشورهای مختلف و سایت های معتبر هنری از جمله سایت پوسترپوستر قرار گرفت.